Dagens samfunn er mer og mer preget av digitale resurser, videoer og spill. Likevel er det et tekstorientert samfunn, hvor det skrevne ord har stor betydning. Evnen til å tenke abstrakt utvikles gjennom å skrive og lese. Når vi leser for barna og barnet selv begynner å knekke lesekoden, utvikler de språket sitt. Å ikke beherske skriftspråket kan hemme barn i sin livsutfoldelse og holde dem tilbake både på skolen og i arbeidslivet.

Det finnes svært mange gode grunner til å stimulere gode lesevaner for barn så tidlig som mulig. Ved siden av språkutvikling aktiveres barnas egen skaperevne til selv å dikte opp fortellinger. En god bok kan nemlig ha en positiv effekt på barnas kreativitet og fantasi. Dessuten blir barn som greier å leve seg inn i en bok ofte inspirert til å ta med seg boken ut på lekeplassen, og kan finne på å tegne eller male historiene fra bøkene, kle seg ut som personene i fortellingen eller diskutere bokens innhold sammen med venner.

Gode lesevaner er også med på å danne barnets evne til å skape rutiner i livet sitt, særlig hvis fast lesetid innføres. For eksempel kan en lesestund mot slutten av kvelden hjelpe barnet med å få et godt søvnmønster. Det å kunne roe seg ned med en ikke-digital ressurs er også noe som blir vanskeligere og vanskeligere jo mer de digitale hjelpemidlene våre tar over hverdagen. En bok er derfor et utmerket middel til å koble av fra den elektroniske verdenen og etablerer ro i sinnet til både voksne og barn.

Bøker er også med på å øke barnas kunnskap og å lære nye begreper. Med flere og flere gode og enkle bøker skrevet i samarbeid mellom barnebokforfattere og fagfolk, kan barn få en lettfattelig innføring i kompliserte evner som for eksempel fotosyntesen, vikingene og evolusjonsteorien. Det er hold for at vi lærer bedre når vi føler oss underholdt, og en god bok kan gjøre selv det tørreste tema både spennende og lærerikt for de aller minste.

Slik finner barnet lesegleden tidlig

Når man knekker lesekoden varierer fra barn til barn. Mens barna får en innføring i bokstavlære og lesing når de begynner på skolen er det likevel mye som tilsier at foreldre kan stimulere lesegleden slik at barnet begynner å lese i en tidligere alder.

Barn som lever i et språkstimulerende miljø viser seg å knekke lesekoden tidligere. Foreldre som ønsker at barnet sitt begynner å lese (og utvikle sine egne lesevaner) i en tidlig alder kan følge disse ekspertrådene:

  • Vær et godt forbilde. Foreldre som har en positiv holdning til bøker er blant de beste forutsetningene for at barnet selv lærer å  Dette er fordi barn ofte kopierer foreldrene sine, og kommer til å ha positive assosiasjoner til å lese om de ser at mamma og pappa finner roen med en bok, en avis eller et magasin.
  • Les for barnet. Selv før barnet har utviklet sitt eget språk kan det være fordelaktig å lese til det. Begynn med pekebøker og øk vanskelighetsgraden etter hvert som barnet vokser. Dette medfører at barnet så tidlig som mulig lærer seg å lytte og forstå, og dette er avgjørende for at det til slutt lærer seg å lese og skrive.
  • Sett av tid for lesing. Gjør lesing til en rutine som finner sted hver dag, på bestemte tidspunkt. Slik blir det å lese en fast del av hverdagen, og forbindes med noe positivt for barnet. Dessuten viser det seg at barn som leser minst en time for dagen skårer høyest på

Å knekke lesekoden og utvikle gode lesevaner handler om både leseglede og språkbeherskelse. Kombinasjonen av disse to elementene er med på å gi selvtillit og påvirke barnets utvikling i en positiv retning.